Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Inti Sound vzw

BE 0711.673.063

Antwerpsedreef 119
2980 Zoersel, België

Rechtspersonenregister Antwerpen

+32 485 34 97 60
robin@intisound.be

Artikel 1: Algemene bepalingen

Inti Sound vzw, een vereniging zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel te Antwerpsedreef 119, 2980 Zoersel in België.

Inti Sound vzw heeft als doel het bevorderen van de muziek- en kunstbeleving, duurzaamheid, gezondheid, welzijn, bewustzijn en verbinding in de samenleving.

Dit door onder meer:

 • de organisatie van educatieve, verbindende en welzijnsverhogende workshops en coaching
 • de organisatie van workshops/events/samenkomsten waarbij kunst- en muziekbeleving centraal staat
 • de creatie/verkoop van duurzame, natuurlijke en welzijnsverhogende consumptiegoederen
 • de creatie/verkoop van kunst en muziek(instrumenten)
  duurzame lokale samenwerkingsverbanden

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een klant, workshop participant, bedrijf, of bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het boeken van een sessie of het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Inti Sound vzw moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Inti Sound vzw aanvaard zijn.

Iedere klant, deelnemer of opdrachtgever, die een samenwerking met Inti Sound vzw aangaat of zich inschrijft voor een workshop of individuele sessie, wordt verondersteld deze voorwaarden te hebben gelezen. Inschrijving, bestelling of het maken van een afspraak impliceert goedkeuring van de voorwaarden.

Artikel 2: Totstandkoming van de verkoopovereenkomst voor producten en diensten

De verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant, hetzij schriftelijk, elektronisch, of mondeling zijn goedkeuring, reservatie of bestelling voor het overeengekomen product, workshop of de overeengekomen dienst doorgeeft.

Inti Sound vzw en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat elektronische communicatievormen middelen zijn waarmee een geldige verkoopovereenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de verkoopovereenkomst en de aanvaarding daarvan.

Voor bedrijven/opdrachtgevers: Indien een verkoopvoorstel (offerte) wordt opgesteld door Inti Sound vzw, is deze vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven. Inti Sound vzw is pas aan de offerte verbonden indien de aanvaarding door de Klant binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of voorgestelde wijziging aan Inti Sound vzw is bevestigd.

Artikel 3: Toepasbaarheid van de voorwaarden

In principe zijn de algemene voorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Inti Sound vzw aangeboden producten en diensten, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking, dewelke het resultaat is van onderlinge overeenstemming en schriftelijke vastlegging. Voor producten, workshops, readings en persoonlijke consults zijn er specifieke voorwaarden opgenomen in dit document. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van de verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Inti Sound vzw behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bepalingen. Een toekomstige wijziging zal geen invloed hebben op bestaande verkoopovereenkomsten.

Artikel 4: Prijs en BTW

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Voor particulieren zijn alle prijzen inclusief BTW en alle andere verplichte door de Klant te dragen taksen of belastingen. Voor bedrijven die een factuur wensen zie artikel 12.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De transportkosten zijn steeds voor rekening van de Klant. Workshops moeten sowieso volledig op voorhand betaald worden om reservatie te garanderen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Inti Sound vzw houdt zich het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen. De geldende prijzen zijn de gepubliceerde prijzen op het moment dat de Klant de bestelling plaatst.

Indien je een factuur wenst, komt er 21% administratieve kost bovenop de prijs (met een max van €100).

Artikel 5: Informatie en aanbod in de webshop

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Inti Sound vzw niet. Inti Sound vzw is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis en beheert de website als een goede huisvrouw.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst. Alle afbeeldingen en foto’s van producten zijn louter indicatief. De instellingen van het beeldscherm waarop de Klant de website bezoek kunnen de kleuren van de afgebeelde producten doen afwijken.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Inti Sound vzw. Inti Sound vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of workshop. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 6: Online en offline aankopen

Artikel 6.1: Online aankopen (producten en workshops) via de webshop

In de webshop kan je bij fysieke producten selecteren hoeveel je er wilt en dit aantal toevoegen aan je winkelmand. 

In de winkelmand krijg je een overzicht van je bestelling, de prijs per product en de totaal prijs.

Bij betaling in de webshop heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

• via bankkaart: KBC, ING, Belfius, Bancontact, IDEAL, Sofort (gratis)
• via overschrijving op rekeningnummer BE06363181106922 (gratis)
• via PayPal (+2,5%)

Je finaliseert de bestelling door te klikken op ‘bestelling plaatsen’. Je wordt dan doorgestuurd naar het veilige betaalsysteem van jouw keuze. Als je betaling afgerond is, zal je automatisch en direct een bevestiging per mail krijgen van je aankoop.

Inti Sound vzw is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant, of vermoeden van misbruik met de betaalkaart, met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Zie ook artikel 7 voor meer info omtrent de inschrijvings- en annulatievoorwaarden bij workshops.

Artikel 6.2: Offline aankopen op locatie

Bij workshops kan de Klant ter plekke producten aankopen.

Voor de betaling deze aankopen heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via de bancontact app of een andere bank app (gratis)
• cash (gratis)

Artikel 7: Deelname aan workshops en events

Artikel 7.1: Inschrijving via de webshop of events

Je kan inschrijven voor workshops of events via de webshop en daar afrekenen. Als je betaling afgerond is, zal je steeds instant een automatische bevestiging van je inschrijving krijgen per mail. Je inschrijving is dan definitief. Zie ook artikel 7.3.

Voeg zeker het mailadres robin@intisound.be toe aan je ‘gewenste mails en contacten’ aangezien het wel eens gebeurt dat mails bij de spam terechtkomen. Check je ongewenste reclame als je de mail niet ziet binnenkomen.

Artikel 7.2: Inschrijving via mail of tijdens workshops of events

Je kan alternatief inschrijven per mail naar robin@intisound.be. Je zal steeds een bevestiging van je inschrijving krijgen per mail, met een uitnodiging voor betaling van het inschrijvingsgeld. Als de workshop reeds volzet is, zal je dit via mail vernemen binnen de 3 dagen na je inschrijving.

Vanaf dat het inschrijvingsgeld betaald is via de online betaalmogelijkheid in de webshop, is je inschrijving definitief en je plek gegarandeerd. Vermeld de naam van de deelnemer en de datum van de workshop in de mededeling. Als je zeker wilt zijn van een plaatsje kan je best tijdig je inschrijven, want het principe ‘first-come, first-served’ is van kracht.

Indien je last minute inschrijft, dat wil zeggen binnen de 4 dagen voor de start van de workshop, kan je best telefonisch contact opnemen met Robin via +32 485 34 97 60 om te checken of er nog plaats is. Je mag dan het inschrijvingsgeld cash meebrengen naar de workshop of het event.

Artikel 7.3: Annulatie of verzetten van workshops of events

Aangezien Inti Sound vzw altijd een beperkt aantal deelnemers kan toelaten per workshop of event (om de kwaliteit te garanderen), wordt een strikt annuleringsbeleid gehanteerd. Eens ingeschreven voor een workshop is verzetting of annulatie en dus ook terugbetaling niet mogelijk. De planning en organisatie van workshops brengt immers heel wat administratie en kosten met zich mee. Deze moeten sowieso gedragen worden door Inti Sound vzw, ongeacht of deelnemers wel of niet komen opdagen op de dag van de workshop.

 • De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van inschrijving, ongeacht het moment van betaling.
 • Wanneer het Inti Sound vzw een cursus annuleert, betalen wij je inschrijvingsgeld integraal terug. Voor eventuele andere kosten kan het Inti Sound vzw niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Enkel bij ziekte is het mogelijk om op een ander tijdstip met een gelijkende workshop of event te volgen. Deze annulatie moet schriftelijk met een doktersvoorschrfit als bewijs.
 • Bij annulatie of je niet komt opdagen, betaal je 100% van de workshop of het event.
 • Vind je zelf iemand die je plaats kan innemen is dat mogelijk
 • Een inschrijving verplaatsen naar een volgende workshop of event, wordt beschouwd als een annulering.
 • Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering.
 • Zetfouten in prijzen en data in publicaties van het Inti Sound vzw kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering na de start van een cursus of voor een weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen.
 • In corona-tijden: het bedrag dat je betaald had, wordt terugbetaald als je je deelname moet annuleren als gevolg van een lockdown of officieel reisverbod. In plaats van terugbetaling kan je het bedrag ook tegoed houden voor een andere cursus naar keuze. 
Artikel 8: Levering van fysieke goederen

Instrumenten besteld via deze webwinkel kunnen persoonlijk worden opgehaald in Zoersel (enkel na afspraak) of worden geleverd in België. Contacteer robin@intisound.be om dit af te spreken.

Inti Sound vzw verwerkt iedere bestelling zo snel als binnen de normale mogelijkheden ligt en, conform het wetboek Economisch Recht, met als uiterste leveringstermijn de 30ste dag na ontvangst van de bestelling en bevestiging van betaling. De bestelde producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres in de tot stand gekomen verkoopovereenkomst. De levering gebeurt op risico van de klant.

Inti Sound vzw doet alles binnen de mogelijkheden om de vermelde levertijden te respecteren. Inti Sound vzw neemt echter geen verantwoordelijkheid voor laattijdige leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden veroorzaakt door derden noch voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door derden. Inti Sound vzw verbindt zich er toe de te leveren producten zo zorgvuldig mogelijk te verpakken om de kans op beschadiging bij normale hantering uit te sluiten. Indien een bestelling niet werd geleverd binnen de aangegeven termijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de verzendmaatschappij, wat meerdere kalenderdagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant direct worden gemeld aan robin@intisound.be, en sowieso binnen de 7 dagen na levering.

Artikel 9: Herroepingsrecht op fysieke producten

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument fysieke producten online aankopen bij Inti Sound vzw (niet voor workshops).

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Inti Sound vzw via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (bijlage 1) voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Als de Klant van deze mogelijkheid tot herroeping gebruik maakt zullen wij de Klant per e-mail een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen direct, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Groeidala heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Inti Sound vzw, Antwerpsedreef 119, 2980 Zoersel. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Inti Sound vzw zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Inti Sound vzw alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Inti Sound vzw alle goederen heeft teruggekregen.

Inti Sound vzw betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• inschrijvingen voor workshops en individuele sessies

Artikel 10: Garantie op fysieke producten

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Inti Sound vzw’s klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Inti Sound vzw.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Inti Sound vzw zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn 7 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 11: Klantendienst
De klantendienst van Inti Sound vzw is bereikbaar op het telefoonnummer +32 485 34 97 60, via e-mail op robin@intisound.be of per post op het volgende adres Antwerpsedreef 119, 2980 Zoersel, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Artikel 12: Overmacht

Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Inti Sound vzw van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

Aangezien Inti Sound vzw eveneens afhankelijk is, voor het nakomen van haar verplichtingen, van de uitvoering van opdrachten en/of diensten van andere derden, dan zijn deze bepalingen eveneens toepasselijk ingeval van overmacht of toeval bij de derde, wanneer de nakoming van onze verplichtingen hierdoor vertragingen zouden oplopen of verhinderd worden.

Wanneer een workshop niet kan doorgaan wegens overmacht, zal Inti Sound vzw een doodle opstellen met alle betrokken om een datum te vinden die voor iedereen past. Als een nieuwe datum prikken uiterst moeilijk blijkt te zijn, behoudt Inti Sound vzw het recht de datum te kiezen waarop de meeste deelnemers kunnen. De enkele deelnemer die niet kan op de gekozen datum, kan dan aansluiten op een andere datum waarop een gelijkaardige workshop gepland wordt.

Artikel 13: Aansprakelijkheid bij workshops en events

Alle verplichtingen van de begeleider van de workshops of events onder deze overeenkomst worden aangemerkt als een inspanningsverbintenis. De begeleider van de workshops stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel, opgelopen, door informatie en inzichten, door het volgen van de workshops en events of door het (verkeerd) toepassen en interpreteren van de inhoud. De begeleider van de workshops of events is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de begeleider van de workshops of events.

Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de klant bij de eigen bewustwording en verandering, geeft de begeleider van de workshops geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces. Adviezen van de coach zijn slechts voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant zelf. Als de klant het moeilijk heeft omtrent bepaalde zaken die aanbod kwamen tijdens de workshops of events, kan hij/zij best een afspraak maken om dit te bespreken met de begeleider van de workshops of events.

Inti Sound verklaart dat de door verzorgde workshops en events uitsluitend een mogelijke verrijking of ondersteuning zijn in het leven. Zij vervangen geen medische behandelingen. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan Inti Sound vzw geen verantwoordelijkheid opnemen. Bij voor u belangrijke klachten of twijfels dient u steeds eerst uw arts te raadplegen.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud, auteursrecht en copyrights

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Inti Sound vzw . De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Inti Sound vzw te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden doorInti Sound vzw. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Artikel 15: Gebruiksvoorwaarden van de website

Door het louter gebruik te maken van Inti Sound vzw’s website verklaart de gebruiker zich akkoord met de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen, en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Als de Klant het oneens is met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan vragen we deze website niet te gebruiken.

• De inhoud van de pagina’s van Inti Sound vzw’s website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.
• Inti Sound vzw biedt geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website. De Klant erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevat. Inti Sound vzw sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate, zoals toegestaan door de wet.
• Inti Sound vzw’s website bevat materiaal dat exclusief intellectueel eigendom is van Inti Sound vzw (muziek en foto’s). Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot: het ontwerp, de lay-out, het zicht, het uiterlijk, de grafische vormgeving, de broncodes, evenals alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt onder welke vorm ook, met inbegrip van de afbeeldingen. De Klant is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen, op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook, te reproduceren of commercieel te exploiteren.
• Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit.
• Inti Sound vzw’s website kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor om de Klant nadere informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat Inti Sound vzw instemt met deze website(s). Inti Sound vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Artikel 16: Verwerking gegevens (privacy)
Artikel 17: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Inti Sound vzw om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij betwisting van Inti Sound vzw’s facturen, de algemene voorwaarden of in geval van geschillen is de rechtbank in Antwerpen bevoegd.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Inti Sound vzw, Antwerpsedreef 119, 2980 Zoersel, robin@intisound.be:

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep:

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam consument:
Adres consument:

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Adres

Antwerpsedreef 119
2980 Zoersel, België

Open chat
Vragen?
Hallo, welkom! Stuur me snel een WhatsAppje.